Vpustite krtka na vaše odpady

Všetci určite dobre poznáte drobné zvieratko žijúce v podzemí, ktoré sa volá krtko. Krtkovia sú povestní svojou výkonnosťou, sú to veľkí pracanti a sú schopní vo veľmi krátkom čase doslova prevrátiť hore nohami polovicu vašej záhrady. Krtko nie je na záhrade príliš vítaný, ale vo voľnej prírode nikomu neublíži.

krtko na záhrade

Z krtkov si zobrali príklad aj inštalatéri, ktorí čistia odpady a kanalizácie. Tomuto procesu sa tiež slangovo prezýva krtkovanie v Dunajskej Strede, a môžeme povedať, že ide o rovnako výkonnú, možno aj výkonnejšiu procedúru v porovnaní s činnosťou krtkov. Inštalatéri používajú na čistenie odpadového a kanalizačného potrubia rôzne metódy, a podstatné je, že vyčistia požadované miesta veľmi dôkladne bez toho, aby ich poškodili.

záchod v dome

Krtkovanie sa týka domácností aj firiem, a všetkých ďalších priestorov, kde je zavedená voda a odpady, a kde sa tieto systémy používajú každý deň. Prečo nechať vyčistiť potrubie od odborníkov a dať im prednosť pred amatérov?

Dĺžka potrubia – ak potrebujete vyčistiť kuchynský sifón a viete, že ide iba o lokálnu záležitosť, vystačíte s lúhom sodným a postačí vám demontovať kuchynský drez. Za chvíľu máte hotovo a túto prácu zvládnete svojpomocne. Problém však nastáva vo chvíli, keď je zanesené potrubie vo väčšej vzdialenosti od vašej kuchyne, kúpeľne či toalety, tam s bežným ručným náradím nepochodíte.

Monitoring odpadov a kanalizácie – profesionáli po vyčistení potrubia a kanalizácie tieto systémy prezrú kamerovým systémom, aby zistili, či sa tu nenachádza nejaký problém. Môžu sa tu odhaliť aj závažné nedostatky, ako sú praskliny, zdeformované časti trubiek a armatúr a pod.

Rozsah znečistenia – profesionál si poradí aj s veľkými objemami znečistenia, sú na to potrebné technické pomôcky, ako je tlakový čistič, pripojený k cisterne s vodou, alebo mechanické frézy. Nasadzujú sa napríklad na dôkladné vyčistenie obecnej či mestskej kanalizácie.