Zrušenie spoločnosti v pozitívnom naladení

Podnikáte niekoľko rokov a už dlhodobo cítite a vnímate, že to nie je ono. Čo s tým? Napadá vás jediná vec a tou je ukončenie podnikania. Predchádza tomu zváženie všetkých pre a proti a konečné rozhodnutie pre vlastnú cestu. Niekedy podnikanie neprináša vysnívaný zisk, nastáva jeho úpadok, ktorý v krajných prípadoch vedie do samotného krachu. V takomto prípade je ukončenie podnikania rozumným riešením, aby podnikatelia predišli ešte väčšej hroziacej strate.

strata v podnikaní

Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné zrušiť procesom likvidácie a jej úplným vymazaním z obchodného registra, ako aj iným spôsobom, ktorým je zrušenie bez likvidácie. Vtedy dochádza k prevodu obchodného podielu, ktorý reprezentuje práva a povinnosti spoločníka na prevádzke spoločnosti. Predajom obchodného podielu spoločnosti môže dôjsť k jej zrušeniu. Obchodný podiel sa určuje na základe výšky vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločníkovi spoločnosti prislúcha jeden obchodný podiel, aj keď jeho výška sa v priebehu fungovania spoločnosti môže meniť v závislosti od zmeny vkladu spoločníka.

ukončenie podnikania

Zrušenie sro bez likvidácie nastáva splynutím, rozdelením, ale aj zlúčením. Ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému procesu, ktorý je so zrušením spoločnosti spojený, môžete využiť služby sprostredkovateľských firiem, ktoré záležitosť do posledných detailov vybavia za vás. K spoločnosti bude pridelená adekvátna osoba, ktorá preberá zodpovednosť za celý prebiehajúci proces, na ktorý dohliada, vedie ho a usmerňuje až do úspešného konca.

K zrušeniu spoločnosti je potrebný písomný súhlas vo forme podpisu všetkých spoločníkov spoločnosti. Je nevyhnutné dodržať v súvislosti s procesom všetky náležité zákonitosti, ktoré platia v našej krajine a bezprostredne sa vzťahujú k zrušeniu spoločnosti. Je potrebná účtovná závierka, s ktorou sa spájajú uzavreté účtovné knihy.

Zásadné zmeny, ku ktorým patrí aj ukončenie podnikania, patria k výrazným medzníkom v živote jednotlivcov, ale ak sú potrebné a nevyhnutné, dajú sa absolvovať aj v pozitívnom duchu.