Spravovať nefungujúcu firmu nie je žiadna výhra

V súčasnosti môžu obyvatelia Slovenska obchodovať aj v okolitých krajinách, kde si môžu založiť svoje spoločnosti. Nie všetky však musia dlhodobo vykazovať zisk, ale môže sa stať, že sa im nebude na trhu dariť a postupne sa dostanú do mínusu, no povinnosti voči štátu máte stále. Tých je častokrát veľa a záporné výsledky spoločnosti je logicky lepšie ukončiť skôr, než nastane prevod obchodného podielu problém s exekúciou.

Podnikanie a práca musí prinášať radosť

V prípade, ak ste si vedomí toho, že už nemá zmysel ďalej sa s firmou trápiť, môžete urobiť kroky smerom k prevodu obchodného podielu spoločnosti, pri ktorom sa mení konateľ, spoločník, sídlo firmy aj obchodné meno. Túto službu si však môžete aj objednať, za vás všetko potrebné vybaví spoločnosť, ktorá si za to vyúčtuje nejakú sumu, zabezpečí prevzatie spoločnosti iným majiteľom, pripraví zmluvu o prevode obchodného podielu a zaistí aj prípadnú likvidáciu či konkurz spoločnosti vo vašom mene. Vaše meno v danej spoločnosti nebude figurovať už do 5 pracovných dní.

Poverená spoločnosť vám vypracuje cenovú ponuku, v ktorej budú zarátané aj výkony ako je zápisnica z valného zhromaždenia, zmluva o prevode obchodného podielu, a tiež žiadosť správcu dane o súhlas. Pri tom využívajú všetky notárske úrady v každom kúte Slovenska, keďže podania sa riešia elektronickou formou. S tým nie je žiadny problém, keďže spoločnosti majú k dispozícii elektronický podpis. Vybavovanie online šetrí mnoho času aj financií.

Sprostredkovanie služieb je bežné

Prevod obchodného podielu má svoje pravidlá, ktoré treba dodržať a postupovať v súlade so zákonom. Najprv je potrebné spoločnosti poslať vaše IČO a dôležité informácie o stave spoločnosti, potom prebehne jej analýza, čo trvá asi 24 hodín, konkrétne podmienky vám predloží spoločnosť, ak budete s nimi súhlasiť, tak dostanete faktúru, vaše vypracované dokumenty okamžite rozpošlú, overia a podajú na súd, ktorý má 5 pracovných dní na vyjadrenie, všetky odpovede spoločnosť prevezme, potvrdí, vykonajú sa zápisy, a to všetko vám potom pošlú.