Zákonné poistenie

Za necelé tri mesiace tu máme koniec roka. A to ej obdobie kedy mnohým vodičom končí ich povinné zmluvné poistenie tzv. PZP. Do novín, televízií a ďalších médií tak postupne zase začnú plynúť reklamy poisťovní, ktoré sa budú chcieť „pobiť“ o potencionálneho klienta. Toto poistenie ako už vyplýva z jeho názvu je zo zákona povinné. Uzatvára sa hlavne preto, že pokryje všetky škody, ktoré vedením svojho automobilu spôsobíte inej osobe, či už na jeho aute, majetku ale aj zdraví. Veľa ľudí pri tomto poistení dáva do popredia a pozerá väčšinou iba na cenu poistky. Je to aj z toho dôvodu, že toto poistenie kryje iba škody spôsobené na aute inej osoby nie na tom našom, na tento účel slúži iné poistenie a to ej havarijné poistenie vozidla.

Keďže poistky sú rovnaké a každá by mala v prípade nehody vyplatiť skutočnú sumu ujmy poisťovne skúšajú získať klientov inak. A to tak, že napríklad ak v niektorej poisťovni už nejaké to poistenie máte a uzavriete v nej aj PZP, môžete získať zľavu. Rovnako platí aj systém, že čím dlhšie jazdíte bez nehody, tým výhodnejšiu poistku môžete dostať a naopak. Ak ste v krátkom období spôsobili viacero nehôd, poistka vás vyjde drahšie. Rovnako aj každá poisťovňa má iné podmienky a limity za ktoré je ochotná škodovú udalosť vyplatiť. Výška poistky závisí taktiež na viacerých faktoroch. Napríklad ako už spomenuté množstvo uzavretých poistiek v danej poisťovni, ale aj veľkosť mesta v ktorom žijete, veľkosť vášho auta a výkonu jeho motora, donedávna aj pohlavie ale to už teraz neplatí. Najvýhodnejšiu poistku môžete však získať vtedy, ak sa rozhodnete ešte počas platnosti poistky zmeniť poisťovňu. Nová poisťovňa sa vám bude snažiť vyjsť v ústrety aj za cenu nižšej poistky. A čo by vás mohlo postihnúť ak sa rozhodnete toto poistenie ignorovať?Takýto priestupok vám len tak neprejde. Ak zaviníte nehodu a nemáte uzavreté PZP, hrozí vám pokuta až do výšky niečo cez 3 000 eur. A to už nie je malá suma.

Lacnejšie PZP?

Porovnať ceny pzp

Podobné články