Životné poistenie

Aj keď sa nevystavujete žiadnym rizikám, predsa len nemáte istotu, že Vám zdravie a veľa síl vydrží aj do vyššieho veku. Nikdy nevieme, čo sa môže stať a neraz stačí len malá nepozornosť, či byť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Ani choroby si však nevyberajú, a tak sa môže stať, že zo života plného plánov zostane veľká kopa problémov, ktoré vyžadujú riešenie.
Keďže nevieme odhadnúť, čo nás stretne za najbližším rohom, vznikli už pomerne dávno poisťovne, ktoré ponúkajú svoje služby aj Vám. Poistením sa tak môžete zbaviť starostí, no najmä životné poistenie netreba podceňovať. Nie každému toto vyhovuje, no v prípade úrazu s trvalými následkami, či smrti, môžete zabezpečiť svojim blízkym aspoň väčšiu hotovosť, ktorou pokryjú svoje výdavky, aj stratu Vášho príjmu. Ak sa však nestane nič a v pevnom zdraví sa dožijete vysokého veku, o peniaze, ktoré ste platili, prídete.
Toto riziko je na zvážení pre každého zvlášť. Ak živíte rodinu a Váš príjem je hlavným zdrojom hotovosti, je životné poistenie odporúčané. Nástrahy na nás striehnu nielen v rizikovom zamestnaní, ale aj keď idete kúpiť chlieb, či rožky. Ak však žijete sám a blízkych príbuzných nemáte, poistenie by ste využili len v prípade úrazu s trvalými následkami, alebo vážnej choroby. Nájdu sa však aj takí, ktorí poistenie považujú za zbytočné a radšej si šetria na svojom účte.
Rozhodnutie je len na Vás, no aj životné poistenie ponúka viacero možností. Ak máte záujem len o rizikové životné poistenie, plnenie nastáva až v prípade vzniku poistnej udalosti. Ak táto nenastane, svoje peniaze už neuvidíte.
Poistenie však ponúka aj možnosť sporenia, a to formou kapitálového – kedy viete dopredu koľko nakoniec dostanete, alebo investičného. Jeho výnos je neistý, no získať môžete viac. Ak teda k poistnej udalosti nedôjde a poistná zmluva zanikne vopred uvedeným termínom, dostanete aspoň časť späť. Treba si uvedomiť, že sporiacu časť musíte platiť naviac pri každej platbe poistného. Takže aj keď dostanete istú nasporenú sumu, platíte viac, ako len v prípade rizikového životného poistenia.
Rozhodnutie je teda len na Vás. Najlepšie by bolo, keby sme dopredu vedeli čo nás čaká, no tak to nie je. Buď teda risknete riešenie následkov z vlastného vrecka, alebo budete platiť, pričom poistku nemusíte nikdy využiť.

Rizikové zamestnanie?

Porovnať ceny poistenia

Podobné články