Poistenie zodpovednosti za škodu

Doba sa zmenila a aj oproti minulosti vznikli niektoré nové profesie, ktoré pred tým ľudia nepoznali. Mnoho poisťovní preto už dnes poskytuje okrem klasických svojich poistení aj tie nadštandardné. Ak sa bavíme v tomto prípade o profesiách, pri ktorých môže zamestnanec spôsobiť škodu na majetku alebo vykonanej práci, svojmu zamestnávateľovi alebo tretím osobám. Vtedy prichádza na zváženie poistenie zodpovednosti za škodu za ktorú je zodpovedný zamestnávateľov zamestnanec. A ten zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá nastala pri vykonávaní jeho práce. Ide najmä o poškodenie alebo zničenie majetku ako napríklad auto ale aj stroje používané pri práci. Ďalej je to strata predmetov, ktoré patria zamestnávateľovi a zamestnancovi boli zverené na určitý čas pre vykonávanie povolania. Ale patrí tam aj zle vyrobený výrobok a neodborne vykonaná práca.

Medzi najčastejšie povolanie pre ktoré toto postenie poisťovne poskytujú patria: advokáti, architekti, inžinieri, technici, finančný agenti, znalec a patentový zástupca. Veľmi častou poistnou udalosťou v prípade tohto poistenia býva havárka alebo búračka služobného vozidla. Pri tomto poistení, poisťovňa automobily určené na služobné účely zvlášť pripoisťuje. Ak ste zamestnávateľ a vy alebo vaši zamestnanci vykonávajú takú pracovnú činnosť, ktorá v niektorých prípadoch môže byť zle vykonaná alebo pri jej činnosti môže byť poškodený majetok niekoho iného, zvážte toto poistenie zodpovednosti za škodu. No to platí aj pre zamestnancov, pretože ak vám zo služobného auta ukradnú napríklad firemný notebook v prípade, že nebudete poistený túto škodovú udalosť budete musieť svojmu zamestnávateľovi uhradiť z vlastného vrecka. Rovnakých alebo podobných situácií však môže nastať oveľa viac, každé povolanie totiž nesie so sebou mnohé riziká, často aj životu nebezpečné.

Rizikové zamestnanie?

Porovnať ceny poistenia

Podobné články