Poistenie zodpovednosti

V dnešnej dobe keď je počet rizík taký veľký je dôležité byť poistený takmer na všetko a pre každý prípad. Platí to aj pre zamestnancov, ktorý vykonávajú povolania, ktoré vyžadujú presnosť a odborne vykonanú prácu. V opačnom prípade môžu nastať škody poškodenia majetku, buď firemného, súkromného majetku tretích osôb, ale aj strojov, ktoré vy ako zamestnanec používate pri práci. Toto poistenie zodpovednosti kryje škody pri výkone povolania neúmyselným zaobchádzaním. Obyčajne sa jedná o škody, ktoré vzniknú na služobných vozidlách, firemných notebookoch, mobilných telefónoch a podobne. V takýchto prípadoch má zo zákona zamestnávateľ právo vymáhať od zamestnanca, ktorý ujmu na majetku spôsobil peňažnú náhradu.

A že ide o nemalé financie, pretože v priemere to býva 4 násobok platu zamestnanca. A keď si vezmeme taký priemerný plat napríklad 855 € zamestnávateľ má nárok na odškodné v tomto prípade vo výške až 3 420 €. Poistiť sa môžete v prípade keď vykonávate akékoľvek povolanie ale v poisťovniach majú svoju vlastnú hierarchiu rizikových povolaní. K základnému balíčku poistenia je možné si pripoistiť aj napríklad chybu pri vykonanej práci, službe ale aj škodu spôsobenú pri prepravovaných veciach. Poistiť sa môžu dať akýkoľvek zamestnanci, či už ide o zamestnancov právnickej a fyzickej osoby na území Slovenskej republiky. Za každú škodu spôsobenú zamestnávateľovi zodpovedáte podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe alebo iného právneho predpisu, upravujúceho vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom vy samy. Je lepšie sa pre akýkoľvek prípad poistiť a potom neľutovať 4 násobok vášho priemerného platu, ktorým budete musieť škodu svojmu zamestnávateľovi uhradiť. Každý jeden takto poistený má potom právo na to, aby poisťovňa za neho vzniknutú škodu uhradila.

Rizikové zamestnanie?

Porovnať ceny poistenia

Podobné články