Poistenie za zamestnanca

Na slovensku platí zákon podľa ktorého musí každý jeden zamestnávateľ strhávať zo mzdy zamestnancom odvody na sociálne a zdravotné poistenie. No to nie ej všetko, pretože musí platiť aj ďalšie odvody ale to už z vlastných peňazí. Zamestnávateľ uhrádza za každého jedného zamestnanca nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. Slovenská republika má ako štát za povinnosť poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, no to nie je zadarmo. A práve z tohto dôvodu štát prikazuje každému občanovi aby si platil poistenie. Toto poistenie sa uzatvára pre prípad návštevy lekára, hospitalizácií v nemocnici, lekárskeho ošetrenia, prevozu do nemocnice atď. Každej zamestnanej osobe táto povinnosť automaticky odpadá a prináleží jej zamestnávateľovi. Výber zdravotnej poisťovne je dobrovoľný a výška poistného nemá akýkoľvek vplyv na poskytovanie a štandard zdravotných služieb. To na čo však štát prihliada je výška prijímu osoby, ktorá poistenie platí a tak automaticky ten, kto zarába viac aj viacej odvedie.
Toto poistenie je povinné no zamestnávatelia by nemali zabúdať poistiť svojho zamestnanca ani vtedy ak ide na služobnú cestu a je jedno či do zahraničia alebo u nás na Slovensku.

Prieskumy na Slovensku ukázali, že mnoho ľudí ma od spokojnosti so svojou mzdou dosť ďaleko. No ľudia si ani neuvedomujú, že výslednú sumu, ktorú na výplatných páskach vidia skresali hlavne odvody do poisťovne, ktoré musí každý zamestnávateľ za svojho zamestnanca zaplatiť. Odvody ale aj daň musí zamestnávateľ odviesť poisťovniam a daňovému úradu, výslednú čistú mzdu dostane zamestnanec na svoj účet. Okrem toho musí zaplatiť aj odvody ako zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a tiež úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity. V súčasnosti to predstavuje spolu až 35,2%. A keď si tie percentá premeníme na peniaze, potom už ide o nemalú sumičku však?

Rizikové zamestnanie?

Porovnať ceny poistenia

Podobné články