Poistenie hmotnej zodpovednosti

Pri vykonávaní akéhokoľvek zamestnania nemáte istotu, že sa nikdy nič nestane. Dospeli sme do doby kedy sa chcú chrániť aj samotní zamestnávatelia. Predsa chcú mať istotu, že pri vykonávaní vašej práce nepoškodíte firemný majetok vášho zamestnávateľa. A práve preto sa vám môže stať, že ak nastupujete do nového zamestnania je možné, že váš potencionálny zamestnávateľ bude chcieť aby ste podpísali dohodu o hmotnej zodpovednosti za škody, ktoré prípadne môžete spôsobiť. Samozrejme, že s podpísaním tejto zmluvy prichádza aj uvedomenie si väčšej zodpovednosti za firemné auto, notebook, či telefón, ktoré nám boli zverené. Je prirodzené, že väčšina ľudí ju s nadšením nepodpisuje. Asi to pramení z toho, že v prípade ak by sme na škode neniesli žiadnu zodpovednosť, nevedeli by sme svoju nevinu dostatočne jasne preukázať. Niektorí zamestnanci majú pocit, že ich šéf by chcel vinu na nich zhodiť zámerne iba preto aby dostal zaplatené za škodu.

A že to nie je málo peňazí, ide totiž až o 4 násobok vášho mesačného platu. Čiže ak by ste zarábali okolo 830 € suma, ktorú by od vás váš zamestnávateľ mohol vymáhať by sa mohla vyšplhať až do výšky 3 420 €. No neberte to v zlom. Predsa váš zamestnávateľ vám zverí majetok, ktorý má určitú hodnotu, niekedy aj dosť veľkú, veď také auto nestojí málo peňazí. A preto aj on potrebuje nejakú istotu. A ak nastane situácia pri ktorej nedbanlivý zamestnanec poškodí majetok firmy nebude, si ju musieť hradiť sám. A práve preto sa táto zmluva osvedčila. Zamestnanci si po jej podpísaní dávajú pozor a pozornejšie narábajú aj s majetkom firmy. Ale zase je na mieste aj kompromis na oboch stranách. Aby bol chránení aj zamestnanec a v prípade ak nejakú ujmu na firemnom majetku nespôsobí zámerne. Takým kompromisom je poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Rizikové zamestnanie?

Porovnať ceny poistenia

Podobné články