Poistenie majetku

Domov je miesto kde by sme sa mali cítiť bezpečne. Máme tam svoje útočisko, rodinu, ktorú milujeme a na žiadnom inom mieste sa necítime tak dobre ako doma. Je jedno či žijete s rodičmi, máte vlastnú rodinu alebo deti, svoj domov sa vždy a za každých okolností snažíme chrániť. Zvyčajne si ako ochranu svojho domu volíme kvalitné okná, bezpečnostné dvere a tí náročnejší aj alarm a iné vymoženosti, ktoré nás chránia pred zlodejmi. No nie vždy sú našim jediným problémom iba zlodeji ale aj prírodné katastrofy ako povodne, silný vietor, či požiar. Proti prírode sa asi ťažko ubránime ale jedna možnosť predsa len existuje a to je uzavrieť poistenie svojho majetku a tak ho ochrániť.

Ale niekedy môže nastať aj nehoda nešťastnou náhodou vašim zavinením. Napríklad ak vám praskne vodovodné potrubie, či necháte pustený kohútik v kúpeľni a nehoda je na svete. Aj proti tomuto môžete nechať poistiť váš majetok. Väčšina poisťovní poskytuje aj tzv. asistenčné služby. Ich služby môžete využiť ak sa dostanete do stavu núdze. A ako to funguje? Jednoducho, v prípade ak zavoláte, poisťovňa zabezpečí kvalifikovaného a na to určeného pracovníka. To už v závislosti koho budete potrebovať či už inštalatéra elektrikára, plynára atď. Toto poistenie sa, rovnako ako aj iné, dá uzavrieť cez telefón – čiže smskou ale aj internet.
Poistenie majetku sa vo všeobecnosti delí na dva typy a to poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Aj keď sa nedá uchrániť pred všetkým, mali by sme tak či tak náš domov zabezpečiť a to tak, že uzavrieme poistenie majetku. No netreba aby ste boli prehnane opatrní a tak sa poisťovali aj proti tomu čo vám nehrozí. Poistenie nehnuteľnosti znamená, že si poistíte svoj dom takpovediac zvonku. A to proti rizikám akými sú vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistením domácnosti si zabezpečujete škody na veciach, ktoré sú súčasťou vášho bytu alebo domu, teda váš majetok.

Poistite si Váš majetok

Porovnať ceny poistenia

Podobné články