Poistenie domácnosti

Výhodné poistenie Vášho domova

  • Porovnanie cien top poisťovní
  • Poistenie všetkých rizík
  • Okamžitý prehľad aktuálnych ponúk
  • Poistenie pre dom, či nebytový priestor
  • Až 100% krytie škôd
Porovnať ceny poistenia

Poistite si svoj ​​domov online

Poistením nehnuteľnosti si lacno chránite svoj ​​majetok. Cez nás si môžete porovnať ceny poistenia domácnosti aj nehnuteľnosti. Poistenie pokrýva všetky bežné riziká ako požiar, vytopenie, krupobitie, vlámanie, úder bleskom a ďalšie. Dôležité je zdôrazniť krytie a to v plnej miere 100% v rozsahu zmluvy. Poistenie sa týka elektroniky, nábytku, a tiež súčasti nehnuteľnosti ako podlaha, kuchynská linka a iné.
Každá poisťovňa má svoje pravidlá a vzájomne sa trochu líši. Preto si treba vedľa výberu podľa ceny všímať aj mieru spoluúčasti, výšku limitu pre jednotlivé riziká a čo všetko spadá do bežného vybavenia a čo je potrebné pripoistiť.

Články

Poistenie majetku

Poistenie majetku patrí medzi základné druhy komerčného poistenia. Určite sa už väčšina ľudí stretla s touto formou poistenia. Poistiť môžeme nehnuteľnosť ako je dom, alebo byt, ale tiež napríklad garáž. Rovnako tak môžete poistiť aj hnuteľný majetok, šperky, obrazy, hudobné nástroje. Poistenie majetku býva aj podmienkou napríklad pri dojednávaní hypotéky. Ak sa stane nejaká nepredvídateľná udalosť, tak poistenie majetku Vám môže znížiť finančné výdavky na obstaranie nového vybavenia a majetku.

Pred čím poistenie majetku chráni?

Najmä sa jedná o poistenie majetku poškodeného, alebo zničeného pri požiari, výbuchom, vyplavením, následkom prírodných katastrof a ďalšie. Tiež chráni náš majetok pri poničeniu, alebo poškodenie vandalizmom, alebo pri krádeži. Dokonca chráni aj pri poničení vybavenia, ktoré spôsobí na návšteve v cudzom byte vaše deti. Rozsah poistenia a možnosti poistenia sú veľké, určite sa oplatí porovnať si ponuky jednotlivých poisťovní.

Pre koho je poistenie majetku vhodné?

Krátka odpoveď by bola, že pre každého, kto vlastní nejaký majetok. Cena poistenia nie je tak vysoká, aby si poistenie bežný občan nemohol dovoliť. Práve naopak pre bežného občana je poistenie majetku veľmi výhodné. Ak je niekto bohatý, tak pre neho strata niekoľkých vecí nie je tak tragická, ako pre niekoho, kto si na obstaranie majetku musí našetriť. Základné ceny poistenia sú už od pár euro za rok, čo nie je suma ktorá by človeka zruinovala. Nenávratná strata a poškodenie vybavenia domácnosti môže byť finančne veľmi nepríjemné.

Poistenie nehnuteľného majetku

Poistenie nehnuteľného majetku zahŕňa poistenie budov a stavieb na pevných základoch. Jedná sa o poistenie proti vandalizmu, prírodným katastrofám, povodniam, požiarom, ale tiež proti spadnutiu lietadla, alebo aerodynamickému tresku z prelietajúceho lietadla. Niektoré poisťovne poistia fasádu aj proti grafitom a poničeniu maľby. Poistenie nehnuteľného majetku napríklad veľmi pomohlo ľuďom pri povodniach a záplavách.

Poistenie hnuteľného majetku

Poistenie hnuteľného majetku je ešte rozsiahlejšie, než u nehnuteľného. Poistiť môžete domácnosť a vybavenie domácnosti. Toto poistenie nechráni len pred udalosťami ako je požiar, alebo vykradnutiu bytu. Chráni Vás aj proti vytopeniu susedov nad Vami. Táto poistka Vám pokryje nielen zničené vybavenie a zariadenie, ale napríklad aj poničenú maľbu. Cenovo je táto poistka veľmi výhodná, ak porovnáte aké hodnoty chráni a koľko poistenie stojí.

Poistenie cenností

Samostatnou kapitolou poistenia majetku je poistenie cenností. Poistenie bežných cenností býva zahrnuté už v bežnom poistení domácnosti, ale ak vlastníte niečo obzvlášť cenného, je dobré poistiť túto vec samostatne. Nemusí sa pritom jednať o originálny obraz od slávneho maliara. Pri strate, alebo odcudzení Vám tento predmet síce poistenie nevráti, ale aspoň čiastočne kompenzuje finančnú stratu. Často sa jedná o poistení výnimočného šperku, ale aj zbierky známok, alebo cenného hudobného nástroja.

Poistenie majetku online

Dohodnutie poistenia majetku online je výhodné z niekoľkých dôvodov. Je to lacnejšie a poisťovne dajú za dohodnuté poistenie cez internet radi zľavu. Pri hľadaní najvýhodnejšieho poistenia môžete jednotlivé ponuky ľahko porovnať a zhodnotiť. Jedna poisťovňa môže ponúkať lepšie podmienky pre vaše potreby ako iná, ľahko vyberiete najvýhodnejšiu ponuku práve pre Vás a Vašu rodinu. Tým, že nebudete platiť služby a poistenie, ktoré pre Vás nie je tak dôležité tiež ušetríte. Nebojte sa pri dojednávaní poistky opýtať a zistiť si podrobnosti.

Zobraziť viac