Podmienky používania

Používaním portálu a registráciou súhlasíte s uvedenými pravidlami. Zároveň beriete na vedomie riziká, ktoré vyplývajú z podstaty segmentu a nebudete si u prevádzkovateľa portálu nárokovať akejkoľvek náhrady škody, ktoré môžu eventuálne vzniknúť, či škody spôsobené neserióznym konaním tretej strany.

Vaše údaje nebudú využité pre tretiu stranu s výnimkou údajov odoslaných cez formuláre tretej strany.

Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa služby a obsahu tretích strán, najmä žiadne záruky týkajúce sa funkčnosti a dostupnosti Služby.

Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním služieb, obsahu portálu alebo tretích osôb.

Berte prosím na vedomie riziká a neposielajte zálohy ani iné poplatky pred podpísaním zmluvy o pôžičke. Veľmi dobre si pred podpisom prečítajte zmluvy a ich dodatky, prepočítajte si splátky (RPMN), správne, zriaďovacie a iné poplatky. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam. Ak vám obsah zmluvy nie je zrejmý, poraďte sa s odborníkom (právnik, ombudsman, iná kompetentná osoba).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

občasne poslať hromadný mail, či už reklamného alebo informačného charakteru (je možne sa z newsletter – u odhlásiť)
meniť / doplniť pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia, pri zásadných zmenách sa môže posielať informačný mail.
zablokovať prístup v prípade porušenia pravidiel, či nerešpektovanie zásad slušného správania (vulgarizmy, spam – ​​opakované zahlcovanie portálu rovnakými ponukami, …)